صفحه شخصی: 688892


تیم محبوب در لیگ برتر: ذوب‌آهن

مشارکت:

شروع: ۲۹ مهر ۱۳۹۰ (حدود ۱۳ سال پیش)
لینک‌ها: ۱ (ببینید)
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۱ (ببینید)
نظرات: ۸۹ (میانگین موافقان: ۶ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۷

رأی دریافتی:

۷ ۰ ۱