صفحه شخصی: 132123


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۹ اردیبهشت ۱۳۹۱ (حدود ۱۲ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۳ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۸۴ (میانگین موافقان: ۰ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۶۹ ۰ ۳۸