صفحه شخصی: 10091970


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۱ دی ۱۳۹۰ (حدود ۱۲ سال پیش)
لینک‌ها: ۱ (ببینید)
عکس‌ها: ۱ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۲۸۹ (میانگین موافقان: ۶ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۴۱ ۰ ۱۱