اهدای پیراهن دوم تیم ملی ایران در دوره ریاست محمد دادگان به محمود احمدی نژاد http://www.tabnak.ir/fa/news/236643/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%E2%80%8C%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF
این عکس حدود ۱۰ سال پیش توسط slashflash2011 فرستاده شده و ۸ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
بعد از پیروزی استقلال بر شاهین هیچ کدام از برنامه های داخلی و برون مرزی ایران مراسم اهدای جام را پوشش زنده ندادند.
این عکس حدود ۱۰ سال پیش توسط slashflash2011 فرستاده شده و ۱۰ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۱۰ سال پیش توسط slashflash2011 فرستاده شده و ۱ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟