عکس پایین مربوط به چند ماه پیش است. قرار هست از این ورزشگاه برای بازی های خانگی فولاد برای فصل بعدی لیگ برتر استفاده بشه. بازی هایی که تماشگر بیشتری خواهند داشت رو در ورزشگاه غدیر برگزار خواهند کرد. ورزشگاه رو یک شرکت...