دوستان نظر بدن. سیستم و ترکیب استقلال برای دیدار برگشت با الدحیل.
سالهاس طرفدارای ناصر حجازی ،زرینچه رو محکوم به خیانت میکنن،چون تو بازی با سایپا حاضر نشد در پست دفاع آخر بازی کنه. اگر دلیل این سرپیچی خستگی،لجبازی یا دلخوری هم بوده باشه این اسمش خیانت نیست. اگر ناصر خان صلاح میدید...