هدیه داوری به پرسپولیس , جالب که تلوزیون ان قسمتی رو نشون میده که توپ کمی داخل هست همه داورها هم بنا به اون عکس میگند گل درست بود قضاوت با شما