این عکس حدود ۶ سال پیش توسط dony78 فرستاده شده و ۱ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۶ سال پیش توسط dony78 فرستاده شده و ۱ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۶ سال پیش توسط dony78 فرستاده شده و ۲۱ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
صحنه ای را که داور آفساید گرفت .. البته این بازیکن بعد از سوت توپ را وارد دروازه نفت کرد.. ... با توجه به محلی که توپ قرار دارد و از پای پاس دهنده جدا شده به نظر آفساید نمی اید..
این عکس حدود ۷ سال پیش توسط dony78 فرستاده شده و ۱ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
به نظر شما توپ وارد دروازه شده ؟
این عکس حدود ۸ سال پیش توسط dony78 فرستاده شده و ۱۴ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این هم صحنه آفساید گل سپاهان گه آقای فردوسی پور با قاطعیت فرمودند آفساید نیست....
این عکس حدود ۸ سال پیش توسط dony78 فرستاده شده و ۱۸ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟