تیم المپیک افغانستان در بازیهای گروه C انتخابی قهرمانی زیر ۲۳ سال آسیا که حکم انتخابی المپیک ۲۰۱۶ رو هم خواهد داشت و هم اکنون در تهران در جریانه در رویارویی نخستش برابر فلسطین ۳۵۰۰ هوادار مهاجر...
اینجا و اونجا دیدم برخی دوستان متوجه نشه بودن چطور گل قوچان‌نژاد که در نگاه اول به نظر آفساید می‌رسید و حتی تمام اماراتی‌ها هم همین نظر رو داشتن آفساید نبوده. برای همین لازم دیدم به این صورت تصویری به عزیزان توضیح بدم که...