سوال هوش و میزان آگاهی " فوتبال لیگ برتر "
این عکس حدود ۱ ماه پیش توسط SAM1995 فرستاده شده و ۳ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
هنگامی که شما و توپ پشت سر آخرین مدافع قرار گرفتید ، می توانید آن را به هم تیمی خود پاس دهید و این offside نیست .
این عکس حدود ۵ ماه پیش توسط SAM1995 فرستاده شده و ۱۷ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
( JAM -E-JAM ) IKNOW IF NOT ALL BUT MOST OF YOU KNOWS THIS NAME, THE NAME OF LEGENDARY ANCIENT GREAT IRAN CUP, OR MAYBE THE MOST FAMOUS CUP IN OUR NATION. THIS STORY GOES BACK TO SEVERAL THOUSAND YEAS AGO WHEN THE GREAT JAMSHIED SHAH WAS RULING THE COUNTRY, AND NOW IN OUR LIFETIME WE HAVE A VERY UNIQUE MOMENT. ۲ DAYS FROM NOW, WE'LL FIND OUT THE NEWEST FOOTBALL TEAM CHAMPION ON IRAN, WHICH BY A COINCIDENT ONE OF THE CITY COULD SHOW THE CHAMPIONSHIP IS THE CITY OF THE ( JAM ) , SO IF THE PERSPOLIS WILL MAKE IT TRUE & WIN THIS CHAMPIONSHIP IN THAT CITY, THEY WILL AWARDED WITH THE NEW TROPHY, NEW CUP, THE ۲۰۱۹ CHAMPIONSHIP CUP, ( IN PERSIAN " JAM " ) . SO I CALLED IT """ JAM-E-JAM """ , YES PERSPOLIS IS THE ONLY ONE CAN ACHIEVE THIS VERY UNIQUE MOMENT, BY BECOMING THE CHAMPIONSHIP (AGAIN, ۳RD TIME INA ROW ) ... GO PERSEPOLIS GO ....
این عکس حدود ۲ سال پیش توسط SAM1995 فرستاده شده و ۱ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟