ببخشید که تیم ما بی هویت نیست وگرنه یک انگشت نشون میدادی و میشدی اسطوره ابدی، بماند که اون بنده خدا سه گل بیشتر نزده بود.
این عکس حدود ۶ ماه پیش توسط RedArmy666 فرستاده شده و ۵ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
فقط استقلالی های عزیز جواب بدن ! به برنده یک عدد نشان چهار انگشتی واقعی اهدا خواهد شد. تجربه خود را با ذکر دقیق میزان سوزش و همینطور روشهای درمانی که بکار بردید بیان کنید.
این عکس حدود ۷ ماه پیش توسط RedArmy666 فرستاده شده و ۱۶ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
چهارتون زیر سوال نرفت به ... رفت!
این عکس حدود ۷ ماه پیش توسط RedArmy666 فرستاده شده و ۱۲ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
منطق اینها رو اگر به اهالی برره هم بگی فرار میکنن. به روزی افتادن که چون یک جوونی قبلا فوتبال بازی می کرده و الان فوت کرده میگن باید فوتبال تعطیل بشه، در حالیکه فوتبال الان سه ماهه تعطیل هستنش و این فرد در بقالی کار می کرده. ترس از چهارمین قهرمانی پرسپولیس همچون بختک بر وجود اینها افتاده. بعید نیست با شروع لیگ ذنوذی و قلعه و مجیدی یکی دو بازیکن خودشون رو بکشن و بندازن گردن کرونا.
این عکس حدود ۹ ماه پیش توسط RedArmy666 فرستاده شده و ۱ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
دوپینگ دست جمعی بازیکنان استقلال در دربی ۷۳ و استفاده از همان پودری که بالاخره فرهاد رو خداحافظی داد...
این عکس حدود ۱ سال پیش توسط RedArmy666 فرستاده شده و ۵ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۴ سال پیش توسط RedArmy666 فرستاده شده و ۳ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
دستیار تیم لیگ یکی هم نمی تواند بشود!!
این عکس حدود ۵ سال پیش توسط RedArmy666 فرستاده شده و ۱۲ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
استقلال به اندازه خودش هوادار داره. چرا با کارهای بچگانه همون رو هم زیر سووال می برید؟
این عکس حدود ۵ سال پیش توسط RedArmy666 فرستاده شده و ۲۲ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۶ سال پیش توسط RedArmy666 فرستاده شده و ۲۲ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
بدون شرح...!
این عکس حدود ۶ سال پیش توسط RedArmy666 فرستاده شده و ۶ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۶ سال پیش توسط RedArmy666 فرستاده شده و ۹ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۶ سال پیش توسط RedArmy666 فرستاده شده و ۷ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۶ سال پیش توسط RedArmy666 فرستاده شده و ۳۸ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۶ سال پیش توسط RedArmy666 فرستاده شده و ۱۷ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۶ سال پیش توسط RedArmy666 فرستاده شده و ۴۶ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟