آبی باش تا کامروا باشی‌
این عکس حدود ۷ سال پیش توسط Omid61 فرستاده شده و ۱۲ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
زنده یاد ناصر حجازی در سمت چپ عکس دیده می‌شه
این عکس حدود ۷ سال پیش توسط Omid61 فرستاده شده و ۱۷ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۷ سال پیش توسط Omid61 فرستاده شده و ۷ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۷ سال پیش توسط Omid61 فرستاده شده است. | نظر شما چیه؟
رحمتی یک بار دیگه نشون داد که بهترینه
این عکس حدود ۷ سال پیش توسط Omid61 فرستاده شده و ۱۵ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۸ سال پیش توسط Omid61 فرستاده شده و ۱۰ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۸ سال پیش توسط Omid61 فرستاده شده و ۲ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۸ سال پیش توسط Omid61 فرستاده شده و ۱۰ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۸ سال پیش توسط Omid61 فرستاده شده و ۱۳ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۸ سال پیش توسط Omid61 فرستاده شده و ۱۳ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۸ سال پیش توسط Omid61 فرستاده شده و ۱ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۸ سال پیش توسط Omid61 فرستاده شده و ۱۶ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
بدون شرح
این عکس حدود ۹ سال پیش توسط Omid61 فرستاده شده و ۴ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکسو فقط برای اونایی گذاشتم که یادشون رفته عابدزاده فوتبال و از کجا شروع کرد
این عکس حدود ۹ سال پیش توسط Omid61 فرستاده شده و ۱۳ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۹ سال پیش توسط Omid61 فرستاده شده و ۱۲ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟