آنهایی که فکر میکنند بعد از رفتن کیروش فوتبال ایران افت نمیکنه لطفا حرفهای عادل غلامی رو که گفته با رفتن کیروش همون بلایی سر فوتبال میاد که پعد از رفتن ولاسکو بر سر والیال اومد را بخونند.