این عکس حدود ۲ سال پیش توسط Azertiam فرستاده شده و ۱۷ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۲ سال پیش توسط Azertiam فرستاده شده و ۲ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۲ سال پیش توسط Azertiam فرستاده شده و ۲ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
خیلیا بهش خندیدن ولی مثل زمان بازیگریش همه رو دریبل کرد
این عکس حدود ۲ سال پیش توسط Azertiam فرستاده شده و ۴ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
رنکینگ ایران در دسامبر ۲۰۰۸ (سمت چپ). رنکینگ ایران در دسامبر ۲۰۱۸ (سمت راست)
این عکس حدود ۲ سال پیش توسط Azertiam فرستاده شده و ۳ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟