نابغه، هنرمند، دیوانه، شورشی، شرور و مغرور در یک کلام خودِ فوتبال بود
بپیچم یا میبرید؟ حاضرید برای تیم تون باهاش تمدید کنید یا در لیست فروش میگذارید؟
تقدیر و تشکر رسمی سازمان مجاهدین از بانیان لغو بازی تدارکاتی تیم فوتبال ایران با کانادا و تحریم ورزش ایران!
خیلیا بهش خندیدن ولی مثل زمان بازیگریش همه رو دریبل کرد
رنکینگ ایران در دسامبر ۲۰۰۸ (سمت چپ). رنکینگ ایران در دسامبر ۲۰۱۸ (سمت راست)