نابغه، هنرمند، دیوانه، شورشی، شرور و مغرور در یک کلام خودِ فوتبال بود
این عکس حدود ۲۵ روز پیش توسط Azertiam فرستاده شده و ۲ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
بپیچم یا میبرید؟ حاضرید برای تیم تون باهاش تمدید کنید یا در لیست فروش میگذارید؟
این عکس حدود ۱ ماه پیش توسط Azertiam فرستاده شده و ۲۴ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
تقدیر و تشکر رسمی سازمان مجاهدین از بانیان لغو بازی تدارکاتی تیم فوتبال ایران با کانادا و تحریم ورزش ایران!
این عکس حدود ۲ ماه پیش توسط Azertiam فرستاده شده و ۴ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۵ ماه پیش توسط Azertiam فرستاده شده و ۱۷ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۷ ماه پیش توسط Azertiam فرستاده شده و ۱ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۸ ماه پیش توسط Azertiam فرستاده شده و ۱۴ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۳ سال پیش توسط Azertiam فرستاده شده و ۱۷ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۳ سال پیش توسط Azertiam فرستاده شده و ۲ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۴ سال پیش توسط Azertiam فرستاده شده و ۲ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
خیلیا بهش خندیدن ولی مثل زمان بازیگریش همه رو دریبل کرد
این عکس حدود ۴ سال پیش توسط Azertiam فرستاده شده و ۴ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
رنکینگ ایران در دسامبر ۲۰۰۸ (سمت چپ). رنکینگ ایران در دسامبر ۲۰۱۸ (سمت راست)
این عکس حدود ۴ سال پیش توسط Azertiam فرستاده شده و ۳ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟