این عکس حدود ۷ سال پیش توسط Azerbaijan فرستاده شده و ۷ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
The Hero - The Champion
این عکس حدود ۷ سال پیش توسط Azerbaijan فرستاده شده و ۲ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۸ سال پیش توسط Azerbaijan فرستاده شده و ۱ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
COSTA DO SAUIPE, BRAZIL - DECEMBER 06: Iran coach Carlos Queiroz speaks to members of the media after the Final Draw for the 2014 FIFA World Cup Brazil at Costa do Sauipe Resort on December 6, 2013 in Costa do Sauipe, Bahia, Brazil. (Photo by Shaun Botterill - FIFA/FIFA via Getty Images)
این عکس حدود ۸ سال پیش توسط Azerbaijan فرستاده شده است. | نظر شما چیه؟