این عکس حدود ۸ سال پیش توسط Abieyeteh فرستاده شده و ۱ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۸ سال پیش توسط Abieyeteh فرستاده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۸ سال پیش توسط Abieyeteh فرستاده شده و ۶ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
ایستاده از راست: عباس مژدهی، نصرالله عبداللهی، جواد قراب، غلامحسین مظلومی، کارو حق وردیان، مسعود معینی، علیرضا حاج قاسم، ناصر خان حجازی ، جلال طالبی نشسته از راست: مهدی حاج محمد، منصور پورحیدری، فرهنگ بادکوبه، گودرز حبیبی، مسعود مژدهی، سلطان علی آقای جباری، امیرطاهری و اکبرکارگرجم
این عکس حدود ۸ سال پیش توسط Abieyeteh فرستاده شده و ۳۲ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
ایستاده از راست: پرویز قلیچ خانی، ناصـــرخــان حــجــازی، جلال طالبی، مسعود معینی، علی‌ جباری، کارو حق وردیان، رایکف، فرهنگ بادکوبه، پرویز کوزه کنانی، فرامرز ظلی، داوود حیدری، غلامحسین مظلومی. نشسته از راست: مهدی لواسانی، عزت الله جانملکی، نصرلله عبدالهی، گودرز حبیبی، امیر طاهری، اکبر کارگرجم، علیرضا حاج قاسم، جواد قراب، مسعود مژدهی
این عکس حدود ۸ سال پیش توسط Abieyeteh فرستاده شده و ۲ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۸ سال پیش توسط Abieyeteh فرستاده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۸ سال پیش توسط Abieyeteh فرستاده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۸ سال پیش توسط Abieyeteh فرستاده شده و ۴۱ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۸ سال پیش توسط Abieyeteh فرستاده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۸ سال پیش توسط Abieyeteh فرستاده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۸ سال پیش توسط Abieyeteh فرستاده شده و ۱ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۸ سال پیش توسط Abieyeteh فرستاده شده و ۳ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۸ سال پیش توسط Abieyeteh فرستاده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۸ سال پیش توسط Abieyeteh فرستاده شده و ۱ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۸ سال پیش توسط Abieyeteh فرستاده شده و ۱ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟