جام ملت‌های آسیا (گروه D)


جدول رده‌بندی


   بازی‌ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گلامتياز ← نتایج اخیر ←
۱عراق۳۳۰۰۸۴۴۹
۲ژاپن۳۲۰۱۸۵۳۶
۳اندونزی۳۱۰۲۳۶۳-۳
۴ویتنام۳۰۰۳۴۸۴-۰


جدول نتایج

ژاپن ۴ ۲ ویتنام
اندونزی ۱ ۳ عراق
عراق ۲ ۱ ژاپن
ویتنام ۰ ۱ اندونزی
عراق ۳ ۲ ویتنام
ژاپن ۳ ۱ اندونزی