۲۷ دی ۱۳۹۷ (17 January 2019)
تا الان ۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۳ دی ۱۳۹۷ (13 January 2019)
تا الان ۸ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۹ دی ۱۳۹۷ (9 January 2019)
تا الان ۱۵ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۱ آبان ۱۳۹۴ (12 November 2015)
تا الان ۱۱۰ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۶ خرداد ۱۳۹۴ (16 June 2015)
تا الان ۱۴۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟