۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۴ (18 May 2015)
تا الان ۴ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ (10 May 2015)
تا الان ۹ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۴ فروردین ۱۳۹۴ (13 April 2015)
تا الان ۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۷ فروردین ۱۳۹۴ (6 April 2015)
تا الان ۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۱ اسفند ۱۳۹۳ (12 March 2015)
تا الان ۷۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۵ اسفند ۱۳۹۳ (6 March 2015)
تا الان ۶۶ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۳۰ بهمن ۱۳۹۳ (19 February 2015)
تا الان ۲۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۱ مهر ۱۳۹۳ (3 October 2014)
تا الان ۱۰ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۱ شهریور ۱۳۹۳ (12 September 2014)
تا الان ۷۵ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟