۱۴ مهر ۱۳۹۷ (6 October 2018)
تا الان ۵ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۰ مهر ۱۳۹۷ (2 October 2018)
تا الان ۱۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۵ مهر ۱۳۹۷ (27 September 2018)
تا الان ۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱ شهریور ۱۳۹۷ (23 August 2018)
تا الان ۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۶ مرداد ۱۳۹۷ (17 August 2018)
تا الان ۶۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۵ مرداد ۱۳۹۷ (27 July 2018)
تا الان ۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۴ (18 May 2015)
تا الان ۴ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ (10 May 2015)
تا الان ۹ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۴ فروردین ۱۳۹۴ (13 April 2015)
تا الان ۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟