جمعه، ۳ مرداد ۱۳۹۳ (25 Jul 2014)، ساعت ۳:۲۸ (به وقت تهران)

ویدیوهای تیم نفت‌تهران

۲۲ فروردین ۱۳۹۳ (11 April 2014)
تا الان ۱۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۷ فروردین ۱۳۹۳ (6 April 2014)
تا الان ۱۰ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۷ فروردین ۱۳۹۳ (27 March 2014)
تا الان ۱۲۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۸ بهمن ۱۳۹۲ (17 February 2014)
تا الان ۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۱ بهمن ۱۳۹۲ (10 February 2014)
تا الان ۶ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۴ بهمن ۱۳۹۲ (3 February 2014)
تا الان ۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟