سه‌شنبه، ۲۵ شهریور ۱۳۹۳ (16 Sep 2014)، ساعت ۱۷:۵۵ (به وقت تهران)

ویدیوهای تیم نفت‌تهران

۲۰ شهریور ۱۳۹۳ (11 September 2014)
تا الان ۷۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۸ مرداد ۱۳۹۳ (19 August 2014)
تا الان ۲۶ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۷ مرداد ۱۳۹۳ (18 August 2014)
تا الان ۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۰ مرداد ۱۳۹۳ (11 August 2014)
تا الان ۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۰ مرداد ۱۳۹۳ (1 August 2014)
تا الان ۶۹ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟