یکشنبه، ۳ مرداد ۱۳۹۵ (24 Jul 2016)، ساعت ۵:۳۳ (به وقت ایران)

ویدیوهای تیم نفت‌تهران

۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ (28 April 2016)
تا الان ۵۸ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ (24 April 2016)
تا الان ۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۳۰ بهمن ۱۳۹۴ (19 February 2016)
تا الان ۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۵ بهمن ۱۳۹۴ (14 February 2016)
تا الان ۱۲۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۰ بهمن ۱۳۹۴ (9 February 2016)
تا الان ۵۹ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۴ بهمن ۱۳۹۴ (3 February 2016)
تا الان ۵ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟