پنجشنبه، ۱۰ مهر ۱۳۹۳ (2 Oct 2014)، ساعت ۱۴:۵۵ (به وقت تهران)

ویدیوهای تیم نفت‌تهران

۲۰ شهریور ۱۳۹۳ (11 September 2014)
تا الان ۶۴ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۸ مرداد ۱۳۹۳ (19 August 2014)
تا الان ۲۶ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۷ مرداد ۱۳۹۳ (18 August 2014)
تا الان ۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۰ مرداد ۱۳۹۳ (11 August 2014)
تا الان ۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟