۲۹ دی ۱۳۹۳ (19 January 2015)
تا الان ۱۴ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۵ دی ۱۳۹۳ (15 January 2015)
تا الان ۴ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۱ دی ۱۳۹۳ (11 January 2015)
تا الان ۱۱۰ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۲ آذر ۱۳۹۱ (12 December 2012)
تا الان ۲۶ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۰ آبان ۱۳۹۰ (11 November 2011)
تا الان ۱۴ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۹ مهر ۱۳۹۰ (11 October 2011)
تا الان ۱۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟