۱۶ دی ۱۳۹۰ (6 January 2012)
تا الان ۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۸ آذر ۱۳۹۰ (19 December 2011)
تا الان ۱۰ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۲ آذر ۱۳۹۰ (3 December 2011)
تا الان ۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۷ آبان ۱۳۹۰ (18 November 2011)
تا الان ۸ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۸ مهر ۱۳۹۰ (20 October 2011)
تا الان ۷ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۳ شهریور ۱۳۹۰ (25 August 2011)
تا الان ۶ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟