باشگاه فوتبال پارس جنوبی جم
بازی‌های قبلی و بعدی تیم پارس‌جنوبی (روی تیم‌ها و کاپ‌ها کلیک‌کنید)
پنجشنبه ۹ آبان
(31 October)
1 - 1
جمعه ۱۷ آبان
(8 November)
1 - 0
جمعه ۸ آذر
(29 November)
1 - 1
چهارشنبه ۱۳ آذر
(4 December)
1 - 1
دوشنبه ۱۸ آذر
(9 December)
1 - 0
پنجشنبه ۳۰ آبان
(21 November)
تعویق
جمعه ۲۲ آذر
(13 December)
16:30
پنجشنبه ۲۸ آذر
(19 December)
18:30
جمعه ۶ دی
(27 December)
16:30
جمعه ۱۱ بهمن
(31 January)
17:00
ویدیوهای اخیر تیم پارس‌جنوبی:
لینک‌های مربوطه:
دروازه‌بانان
مدافعین
هافبک‌ها
مهاجمین