باشگاه فوتبال پدیده شهر خودرو
بازی‌های قبلی و بعدی تیم پدیده (روی تیم‌ها و کاپ‌ها کلیک‌کنید)
پنجشنبه ۲۲ آذر
(13 December)
0 - 0
چهارشنبه ۱۷ بهمن
(6 February)
2 - 0
یکشنبه ۲۱ بهمن
(10 February)
1 - 0
پنجشنبه ۲۵ بهمن
(14 February)
0 - 0
دوشنبه ۲۹ بهمن
(18 February)
4 - 2
جمعه ۳ اسفند
(22 February)
15:30
جمعه ۱۰ اسفند
(1 March)
16:00
پنجشنبه ۱۶ اسفند
(7 March)
17:00
جمعه ۲۴ اسفند
(15 March)
16:00
جمعه ۹ فروردین
(29 March)
17:00
ویدیوهای اخیر تیم پدیده:
۲۹ بهمن ۱۳۹۷ (18 February 2019)
۲۵ بهمن ۱۳۹۷ (14 February 2019)
۲۱ بهمن ۱۳۹۷ (10 February 2019)
۱۷ بهمن ۱۳۹۷ (6 February 2019)
۲۲ آذر ۱۳۹۷ (13 December 2018)
لینک‌های مربوطه:
دروازه‌بانان
مدافعین
هافبک‌ها
مهاجمین