باشگاه فوتبال پدیده خراسان
بازی‌های قبلی و بعدی تیم پدیده (روی تیم‌ها و کاپ‌ها کلیک‌کنید)
جمعه ۲ شهریور
(24 August)
2 - 1
پنجشنبه ۸ شهریور
(30 August)
1 - 2
یکشنبه ۱ مهر
(23 September)
0 - 0
جمعه ۶ مهر
(28 September)
1 - 1
پنجشنبه ۲۶ مهر
(18 October)
2 - 0
پنجشنبه ۳ آبان
(25 October)
17:00
دوشنبه ۱۴ آبان
(5 November)
16:00
جمعه ۲ آذر
(23 November)
17:30
جمعه ۹ آذر
(30 November)
15:00
جمعه ۱۶ آذر
(7 December)
15:15
ویدیوهای اخیر تیم پدیده:
۲۶ مهر ۱۳۹۷ (18 October 2018)
۶ مهر ۱۳۹۷ (28 September 2018)
۱ مهر ۱۳۹۷ (23 September 2018)
۸ شهریور ۱۳۹۷ (30 August 2018)
۲ شهریور ۱۳۹۷ (24 August 2018)
لینک‌های مربوطه:
دروازه‌بانان
مدافعین
هافبک‌ها
مهاجمین