باشگاه فوتبال گسترش فولاد تبریز
بازی‌های قبلی و بعدی تیم ماشین‌سازی (روی تیم‌ها و کاپ‌ها کلیک‌کنید)
پنجشنبه ۱ شهریور
(23 August)
1 - 2
پنجشنبه ۸ شهریور
(30 August)
2 - 1
جمعه ۳۰ شهریور
(21 September)
1 - 0
شنبه ۷ مهر
(29 September)
1 - 1
جمعه ۲۷ مهر
(19 October)
1 - 1
پنجشنبه ۳ آبان
(25 October)
16:30
دوشنبه ۱۴ آبان
(5 November)
15:15
جمعه ۲ آذر
(23 November)
15:00
پنجشنبه ۸ آذر
(29 November)
15:00
جمعه ۱۶ آذر
(7 December)
15:00
ویدیوهای اخیر تیم ماشین‌سازی:
۲۷ مهر ۱۳۹۷ (19 October 2018)
۸ مهر ۱۳۹۷ (30 September 2018)
۳۰ شهریور ۱۳۹۷ (21 September 2018)
۸ شهریور ۱۳۹۷ (30 August 2018)
۱ شهریور ۱۳۹۷ (23 August 2018)
لینک‌های مربوطه:
دروازه‌بانان
مدافعین
هافبک‌ها
مهاجمین