صفحه شخصی: sseeppaahhaann


تیم محبوب در لیگ برتر: سپاهان

مشارکت:

شروع: ۲۶ فروردین ۱۳۹۲ (حدود ۷ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۱ (ببینید)
نظرات: ۷۸ (میانگین موافقان: ۱۵ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۳۲ ۰ ۰