صفحه شخصی: soroush62


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۴ اردیبهشت ۱۳۹۱ (حدود ۸ سال پیش)
لینک‌ها: ۱ (ببینید)
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۰
نظرات: ۸ (میانگین موافقان: ۳ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۳ ۰ ۰