صفحه شخصی: pedramnn


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۱ دی ۱۳۹۷ (حدود ۱ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۲ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۲۰۵ (میانگین موافقان: ۱۱ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۱۶۵ ۰ ۵۳