صفحه شخصی: pedramnn


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۱ دی ۱۳۹۷ (حدود ۲ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۲ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۲۲۶ (میانگین موافقان: ۱۱ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۱۶۷ ۰ ۶۰