صفحه شخصی: nanoball


تیم محبوب در لیگ برتر: فعلاً انتخاب نشده

مشارکت:

شروع: ۲۰ بهمن ۱۳۹۰ (حدود ۸۳ ماه پیش)
لینک‌ها: ۴ (ببینید)
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۱ (ببینید)
نظرات: ۱۲ (میانگین موافقان: ۱۶ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۱۵ ۱ ۴