صفحه شخصی: mustang1358


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۲۳ بهمن ۱۳۹۳ (حدود ۴۶ ماه پیش)
لینک‌ها: ۱ (ببینید)
عکس‌ها: ۳۸ (ببینید)
ویدیوها: ۱۴ (ببینید)
نظرات: ۲۲۱۶ (میانگین موافقان: ۱۲ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۱۸۹۲ ۴۰ ۱۳۳۵