صفحه شخصی: mori894


تیم محبوب در لیگ برتر: ذوب‌آهن

مشارکت:

شروع: ۱۴ خرداد ۱۳۹۷ (حدود ۹ ماه پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۰
نظرات: ۴ (میانگین موافقان: ۷ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۰ ۰ ۰