صفحه شخصی: mazand


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۳ بهمن ۱۳۹۱ (حدود ۸ سال پیش)
لینک‌ها: ۲ (ببینید)
عکس‌ها: ۲ (ببینید)
ویدیوها: ۱۴ (ببینید)
نظرات: ۳۱ (میانگین موافقان: ۲۰ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۳۱۰ ۹ ۳۰