صفحه شخصی: leo4444


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۲۲ مهر ۱۳۹۲ (حدود ۵ سال پیش)
لینک‌ها: ۲ (ببینید)
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۱ (ببینید)
نظرات: ۴۲ (میانگین موافقان: ۲۸ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۶۷ ۱ ۲۹