صفحه شخصی: babakparsi


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ (حدود ۵ سال پیش)
لینک‌ها: ۵ (ببینید)
عکس‌ها: ۹ (ببینید)
ویدیوها: ۴ (ببینید)
نظرات: ۲۸۳ (میانگین موافقان: ۱۸ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۸۸۲ ۱۷ ۲۲۶