صفحه شخصی: babakparsi


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ (حدود ۴ سال پیش)
لینک‌ها: ۴ (ببینید)
عکس‌ها: ۶ (ببینید)
ویدیوها: ۴ (ببینید)
نظرات: ۲۷۹ (میانگین موافقان: ۱۹ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۴۹۲ ۱۲ ۱۸۴