صفحه شخصی: azad4465


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۳ مهر ۱۳۹۱ (حدود ۸ سال پیش)
لینک‌ها: ۳ (ببینید)
عکس‌ها: ۲ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۱۶۳ (میانگین موافقان: ۱۸ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۱۰۱ ۲ ۷۴