صفحه شخصی: avablue


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۱۷ شهریور ۱۳۹۲ (حدود ۷ سال پیش)
لینک‌ها: ۱ (ببینید)
عکس‌ها: ۱ (ببینید)
ویدیوها: ۱ (ببینید)
نظرات: ۹۳ (میانگین موافقان: ۱۵ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۶۲ ۱ ۱۴