صفحه شخصی: anata197


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۱۲ بهمن ۱۳۹۲ (حدود ۶ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۰
نظرات: ۹ (میانگین موافقان: ۱۸ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۰ ۰ ۰