صفحه شخصی: abcdabcd


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۲۰ شهریور ۱۳۹۱ (حدود ۷ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۰
نظرات: ۴۲ (میانگین موافقان: ۱۴ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۵۶۹

رأی دریافتی:

۰ ۰ ۰