صفحه شخصی: Soorena2535


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۳ بهمن ۱۳۹۲ (حدود ۵۴ ماه پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۱۳ (ببینید)
ویدیوها: ۶ (ببینید)
نظرات: ۹۹۶ (میانگین موافقان: ۲۲ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۱۲۰۰ ۲۷ ۳۹۰