صفحه شخصی: Salarr


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۴ مهر ۱۳۹۰ (حدود ۸۶ ماه پیش)
لینک‌ها: ۱ (ببینید)
عکس‌ها: ۱۳ (ببینید)
ویدیوها: ۱ (ببینید)
نظرات: ۸۴ (میانگین موافقان: ۱۶ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۸۷ ۴ ۱۷