صفحه شخصی: Perspolis1337


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۱۵ اسفند ۱۳۹۰ (حدود ۷ سال پیش)
لینک‌ها: ۳ (ببینید)
عکس‌ها: ۵۷ (ببینید)
ویدیوها: ۴ (ببینید)
نظرات: ۲۴۴ (میانگین موافقان: ۱۸ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۱۶۵۸ ۲۶ ۵۶۲