صفحه شخصی: Perspolis


تیم محبوب در لیگ برتر: فعلاً انتخاب نشده

مشارکت:

شروع: ۱۰ تیر ۱۳۹۰ (حدود ۹ سال پیش)
لینک‌ها: ۱۸ (ببینید)
عکس‌ها: ۱۲ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۱ (میانگین موافقان: ۰ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۲۴۲ ۳ ۹۱