صفحه شخصی: Navid18


تیم محبوب در لیگ برتر: فعلاً انتخاب نشده

مشارکت:

شروع: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ (حدود ۲ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۰
نظرات: ۱۹۰ (میانگین موافقان: ۲۰ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۰ ۰ ۰


پرطرفدارترین نظرات ارسالی در سه‌ماهه اخیر:

حدود ۱ ماه پیش Navid18 در مورد «این خبر» گفت: ۶۷ موافق
چه عجب این دفعه شورتش را پائین نکشید تا از رهبر تشکر کند. آقایان "هرچی برانکو جونم بگه" چرا الان ساکتند؟
حدود ۲ ماه پیش Navid18 در مورد «این خبر» گفت: ۶۱ موافق
بیله دیگ، بیله چغندر! این وزیر و این فدراسیون با این پیشکثافت هائی مثل این بابا، حمید بوتکس، مایلی کودن، حسن ناروشن، لگدعلی بزدل، ذوالفقار بچسب و...همه با هم جور در میایند
حدود ۲ ماه پیش Navid18 در مورد «این خبر» گفت: ۴۷ موافق
بیله دیگ، بیله چغندر! این وزیر و این فدراسیون با این پیشکثافت هائی مثل حمید بوتکس، مایلی کودن، حسن ناروشن، لگدعلی بزدل، ذوالفقار بچسب و...همه با هم جور در میایند
حدود ۲ ماه پیش Navid18 در مورد «این خبر» گفت: ۴۵ موافق
اونهائی که شعار هر چی برانکو جون بگه میدادند، حالا فهمیدند که این روباه مکار کروات از اول دستش توی دست وزیر این رژیم بود؟ حالا میفهمند که چرا این روباه تیم ملی را زیر ضرب گرفت تا دستور وزیر برای اخراج کیروش پیش بره؟ از این پس دور دور مهدی ترابی و اونهائی که شورتشون را وسط زمین پائین میکشند است و تیم ملی ما هم مکتبی میشود. ار الان میشه پیش بینی کرد که مایلی کودن و لگد علی بزدل و حمید بوتکس و...آماده شدند تا دستیار دلالویچ بشوند
حدود ۲ ماه پیش Navid18 در مورد «این خبر» گفت: ۴۲ موافق
اونهائی که شعار هر چی برانکو جون بگه میدادند، حالا فهمیدند که این روباه مکار کروات از اول دستش توی دست وزیر این رژیم بود؟ حالا میفهمند که چرا این روباه تیم ملی را زیر ضرب گرفت تا دستور وزیر برای اخراج کیروش پیش بره؟ از این پس دور دور مهدی ترابی و اونهائی که شورتشون را وسط زمین پائین میکشند است و تیم ملی ما هم مکتبی میشود. ار الان میشه پیش بینی کرد که مایلی کودن و لگد علی بزدل و حمید بوتکس و...آماده شدند تا دستیار دلالویچ بشوند