صفحه شخصی: Maui11


تیم محبوب در لیگ برتر: نفت‌مسجدسلیمان

مشارکت:

شروع: ۲۶ شهریور ۱۳۹۲ (حدود ۷ سال پیش)
لینک‌ها: ۳ (ببینید)
عکس‌ها: ۲ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۵۰ (میانگین موافقان: ۱۹ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۱۲۸ ۵ ۴۱