صفحه شخصی: KAYVAN


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۲۳ مهر ۱۳۹۱ (حدود ۷ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۰
نظرات: ۲۷۱ (میانگین موافقان: ۱۱ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۰ ۰ ۰


پرطرفدارترین نظرات ارسالی در سه‌ماهه اخیر:

حدود ۳ ماه پیش KAYVAN در مورد «این خبر» گفت: ۱۲۸ موافق
ژنرال قندعلی! دو تا توپی که به تیر دروازه خورد هم مهندسی بود؟ اون سوپر سیوهای دروازه بانت هم مهندسی بود؟ اننکه همه آمار و ارقام رو باختی هم مهندسی بود؟ چرا یه جو مردونگی تو اون شکم گنده ات نیست که یکبار هم که شده به شکستت اعتراف کنی و به تیم حریف تبریک بگی؟ بخدا مردونگی بدچیزی نیست ها!
حدود ۳ ماه پیش KAYVAN در مورد «این خبر» گفت: ۴۹ موافق
خارج از بحث فوتبال،اصفهان متاسفانه حتی از قبل از انقلاب هم شهر مذهب زده و متعصب و سنتی بود و با وجود اونهمه صنایعی که در دوره شاه در آن شهر راه اندازی کردند از ذوب آهن که سرامد صنعت زمان خودش بود تا نیروگاهها و صنایع دیگر اما تفکرات صفویه ای کار خودش را کرده بوده و ارتجاع فکری این شهر و اهالیش (نسبت به سایر شهرهای ایران عرض میکنم) ادامه داشته و دارد. برای این هموطنانم سعه صدر بیشتری آرزو دارم.