صفحه شخصی: Ghlichkhani70


تیم محبوب در لیگ برتر: فعلاً انتخاب نشده

مشارکت:

شروع: ۲۲ تیر ۱۳۹۲ (حدود ۶۳ ماه پیش)
لینک‌ها: ۶ (ببینید)
عکس‌ها: ۱۰ (ببینید)
ویدیوها: ۳ (ببینید)
نظرات: ۱۴۵ (میانگین موافقان: ۱۳ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۵۶۶ ۷ ۶۴