صفحه شخصی: Dehdari


تیم محبوب در لیگ برتر: صنعت‌نفت

مشارکت:

شروع: ۲ خرداد ۱۳۹۳ (حدود ۶ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۰
نظرات: ۴ (میانگین موافقان: ۱ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۰ ۰ ۰