صفحه شخصی: BlueCrown


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۲ اردیبهشت ۱۳۹۱ (حدود ۷۹ ماه پیش)
لینک‌ها: ۳ (ببینید)
عکس‌ها: ۹ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۸۰ (میانگین موافقان: ۱۷ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۲۶۲ ۱ ۲۰۰