صفحه شخصی: 4444blue


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۹ مرداد ۱۳۹۲ (حدود ۶۶ ماه پیش)
لینک‌ها: ۱ (ببینید)
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۰
نظرات: ۱۴۲ (میانگین موافقان: ۱۵ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۲ ۰ ۰