صحنه های مشکوک به پنالتی که داور در بازی المان- فرانسه برای المان اعلام نکرد. حداقل که از پنالتی تقدیم شده به فرانسه خیلی پنالتی تر بودن.
این عکس حدود ۴ سال پیش توسط maison فرستاده شده است. | نظر شما چیه؟